sửa tin nhắn đã gửi trên Telegram

Để sửa tin nhắn đã gửi trên Telegram, bạn có thể thực hiện như sau:

Mở ứng dụng Telegram trên điện thoại của bạn.

Tìm đến cuộc trò chuyện mà bạn muốn sửa tin nhắn.

Nhấp vào tin nhắn mà bạn muốn sửa.

Trên màn hình chat, bạn sẽ thấy biểu tượng 3 chấm ở góc trên bên phải của màn hình. Nhấp vào đó để mở menu tùy chọn.

Trong menu tùy chọn, chọn “Sửa” (Edit).

Màn hình soạn tin nhắn sẽ xuất hiện với nội dung tin nhắn cũ được hiển thị. Bạn có thể sửa nội dung tin nhắn và nhấn “Gửi” để gửi lại tin nhắn đã sửa.

Lưu ý: Chỉ có người gửi tin nhắn mới có thể sửa tin nhắn của mình. Bạn không thể sửa tin nhắn của người khác.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *