cách vào telegram khi bị chặn (nhóm telegram 18+)

Nếu bạn không thể truy cập vào Telegram do bị chặn, bạn có thể thử các cách sau đây để khắc phục sự cố:

Sử dụng một VPN (Virtual Private Network): Một VPN sẽ giúp bạn thay đổi địa chỉ IP của máy tính hoặc điện thoại của bạn, giúp bạn truy cập vào các trang web và ứng dụng bị chặn trong khu vực của bạn.

Sử dụng một trình duyệt web nhạy cảm với các chặn: Một số trình duyệt web như Tor hoặc Opera có khả năng vượt qua các chặn mạng, cho phép bạn truy cập vào các trang web và ứng dụng bị chặn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *