Cách tải trình duyệt Firefox

Để tải và cài đặt trình duyệt Firefox trên máy tính, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập trang web của Firefox tại địa chỉ https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/.
Nhấp vào nút “Tải ngay” để tải về file cài đặt trình duyệt.
Khi file tải về xong, hãy nhấp vào file đó để bắt đầu quá trình cài đặt.
Đồng ý với điều khoản sử dụng và nhấp vào nút “Tiếp tục” để tiếp tục quá trình cài đặt.
Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng và nhấp vào nút “Tiếp tục” để tiếp tục cài đặt.
Chọn vị trí cài đặt mong muốn và nhấp vào nút “Cài đặt” để hoàn tất quá trình cài đặt.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *