cách tải trình duyệt cốc cốc

Để tải trình duyệt Cốc Cốc trên máy tính, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập trang web của Cốc Cốc tại địa chỉ https://coccoc.com/
Nhấp vào nút “Tải Cốc Cốc” để tải về file cài đặt trình duyệt.
Khi file tải về xong, hãy nhấp vào file đó để bắt đầu quá trình cài đặt.
Hãy đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng và bấm vào nút “Tiếp tục” để tiếp tục quá trình cài đặt.
Chọn thư mục cài đặt mong muốn và nhấp vào nút “Cài đặt” để bắt đầu quá trình cài đặt.
Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào nút “Hoàn tất” để khởi động lại máy tính và sử dụng trình duyệt Cốc Cốc.
Lưu ý: Bạn cũng có thể tải và cài đặt trình duyệt Cốc Cốc trên điện thoại thông qua các kho ứng dụng như Google Play hoặc App Store.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *