cách tải trình duyệt Chrome

Để tải và cài đặt trình duyệt Chrome trên máy tính, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập trang web của Google Chrome tại địa chỉ https://www.google.com/chrome/.
Nhấp vào nút “Tải Chrome” để tải về file cài đặt trình duyệt.
Khi file tải về xong, hãy nhấp vào file đó để bắt đầu quá trình cài đặt.
Chọn ngôn ngữ và nhấp vào nút “Tiếp tục” để tiếp tục quá trình cài đặt.
Đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng. Sáu đó ấn chấp nhận và cài đặt

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *