Khi tách xa nhau. Thì một cảm giác cô đơn sẽ xuất hiện như thế này.

Hình ảnh trên mô tả cảm giác cô đơn khi không có sự hiện diện của đồng nghiệp để họp.
Bài đăng: bởi Tuấn Thanh Nguyễn với 32 lượt thích và 1 lượt Share > link https://facebook.com/100010584912348

Khi không hội họp. Thì sự cô đơn nó sẽ hiển hiện như thế này

————————–

Related Articles

2 Comments

  1. Tìm niềm vui ở kiến thức đọc sách thay vì tụ tập bbe chủ yếu, co the b sẽ ko cam thay cô đơn, hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *