Đầu ghi của camera IP gọi là gì?

Đầu ghi của camera IP là một thiết bị được sử dụng để ghi lại hình ảnh và âm thanh từ một camera IP qua một đĩa cứng hoặc một thiết bị lưu trữ khác. Đầu ghi của camera IP có thể được kết nối với một camera IP qua cáp hoặc kết nối không dây (như WiFi hoặc Bluetooth) và có thể được điều khiển từ xa hoặc tự động qua một phần mềm điều khiển hoặc một điều khiển từ xa.
đầu ghi của camera IP là một thiết bị được sử dụng để ghi lại hình ảnh và âm thanh từ một camera IP qua một đĩa cứng hoặc một thiết bị lưu trữ khác. Đầu ghi của camera IP có thể được kết nối với một camera IP qua cáp hoặc kết nối không dây (như WiFi hoặc Bluetooth) và có thể được điều khiển từ xa hoặc tự động qua một phần mềm điều khiển hoặc một điều khiển từ xa. Đầu ghi của camera IP có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm giám sát an ninh, giám sát hành vi và lưu trữ hình ảnh và âm thanh cho mục đích xem lại sau này

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *