Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt trong Telegram đơn giản nhất

Để cài tiếng Việt cho Telegram trên điện thoại hoặc máy tính, bạn có thể thực hiện như sau:

Mở Telegram và truy cập vào cài đặt của ứng dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng “Cài đặt” (Settings) trên thanh trình đơn của Telegram.

Trong màn hình cài đặt, nhấp vào “Ngôn ngữ” (Language) trong phần “Cài đặt cá nhân” (Personal Settings).

Trong màn hình ngôn ngữ, chọn “Tiếng Việt” (Vietnamese) trong danh sách các ngôn ngữ có sẵn.

Sau khi chọn ngôn ngữ, Telegram sẽ tự động cập nhật lại giao diện và các thông báo trong ngôn ngữ mới.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *