Cách đăng nhập Telegram web đơn giản nhất

Để đăng nhập Telegram Web, bạn có thể thực hiện như sau:

Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ https://web.telegram.org/.

Trên màn hình đăng nhập, nhập số điện thoại của tài khoản Telegram bạn muốn đăng nhập vào ô “Số điện thoại” (Phone number).

Nhấp vào nút “Đăng nhập” (Sign in).

Nếu bạn đã đăng ký số điện thoại của bạn trên Telegram, bạn sẽ nhận được mã xác thực. Sáu đó đăng nhập vào Telegram và sử dụng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *